Δημητρίου Περικλής

Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία Βουβαλιών που ανήκουν στον παραγωγό Δημητρίου Περικλης.

Αριθμός Βουβαλιών: 
40
Όνομα: 
Περικλης
Αριθμός Αρσενικών Βουβαλιών: 
9
Επίθετο: 
Δημητρίου
Νομός: 
Τηλέφωνo Επικοινωνίας: 
6932324782
Αριθμός Θηλυκών Βουβαλιών: 
31
Δήμος: 
Μανδράκι Σερρών
Ημερομηνία εγγραφής: 
2012-01-08
Ιδιότητα Μέλους: 
Γραμματέας