Δραγοτενλής Ευθύμιος

Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία Βουβαλιών που ανήκουν στον παραγωγό Δραγοτενλής Ευθύμιος.

Αριθμός Βουβαλιών: 
53
Όνομα: 
Ευθύμιος
Αριθμός Αρσενικών Βουβαλιών: 
18
Επίθετο: 
Δραγοτενλής
Νομός: 
Τηλέφωνo Επικοινωνίας: 
6973946575
Αριθμός Θηλυκών Βουβαλιών: 
35
Δήμος: 
Λιμνοχώρι Σερρών
Ημερομηνία εγγραφής: 
2012-01-08
Ιδιότητα Μέλους: 
Μέλος του Συνεταιρισμού