Λαϊνάς Χρήστος

Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία Βουβαλιών που ανήκουν στον παραγωγό Λαϊνάς Χρήστος.

Αριθμός Βουβαλιών: 
296
Όνομα: 
Χρήστος
Αριθμός Αρσενικών Βουβαλιών: 
81
Επίθετο: 
Λαϊνάς
Νομός: 
Τηλέφωνo Επικοινωνίας: 
2325061492
Αριθμός Θηλυκών Βουβαλιών: 
215
Δήμος: 
Μεγαλοχώρι Σερρών
Ημερομηνία εγγραφής: 
2012-01-08
Ιδιότητα Μέλους: 
Μέλος του Συνεταιρισμού