Τάσιου Μαρία

Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία Βουβαλιών που ανήκουν στην παραγωγό Τάσιου Μαρία.

Αριθμός Βουβαλιών: 
515
Όνομα: 
Μαρία
Αριθμός Αρσενικών Βουβαλιών: 
93
Επίθετο: 
Τάσιου
Νομός: 
Τηλέφωνo Επικοινωνίας: 
2323031292
Αριθμός Θηλυκών Βουβαλιών: 
422
Δήμος: 
Νέο Πετρίτσι Σερρών
Ημερομηνία εγγραφής: 
2004-01-08
Ιδιότητα Μέλους: 
Μέλος του Συνεταιρισμού