Βασιλικάρης Απόστολος

Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία Βουβαλιών που ανήκουν στον παραγωγό Βασιλικάρης Απόστολος.

Αριθμός Βουβαλιών: 
154
Όνομα: 
Απόστολος
Αριθμός Αρσενικών Βουβαλιών: 
8
Επίθετο: 
Βασιλικάρης
Τηλέφωνo Επικοινωνίας: 
2310751536
Αριθμός Θηλυκών Βουβαλιών: 
115
Δήμος: 
Καλοχώρι Θεσσαλονίκης
Ημερομηνία εγγραφής: 
2008-06-13
Ιδιότητα Μέλους: 
Μέλος του Συνεταιρισμού