Βουλγαρίδης Γεώργιος

Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία Βουβαλιών που ανήκουν στον παραγωγό Βουλγαρίδης Γεώργιος.

Αριθμός Βουβαλιών: 
4
Όνομα: 
Γεώργιος
Αριθμός Αρσενικών Βουβαλιών: 
2
Επίθετο: 
Βουλγαρίδης
Νομός: 
Τηλέφωνo Επικοινωνίας: 
2555024046
Αριθμός Θηλυκών Βουβαλιών: 
2
Δήμος: 
Φέρες Έβρου
Ημερομηνία εγγραφής: 
2006-01-08
Ιδιότητα Μέλους: 
Μέλος του Συνεταιρισμού