Γιαντσίδης Τρύφων

Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία Βουβαλιών που ανήκουν στον παραγωγό Γιαντσίδης Τρύφων.

Αριθμός Βουβαλιών: 
484
Όνομα: 
Τρύφων
Αριθμός Αρσενικών Βουβαλιών: 
170
Επίθετο: 
Γιαντσίδης
Νομός: 
Τηλέφωνo Επικοινωνίας: 
6976221870
Αριθμός Θηλυκών Βουβαλιών: 
314
Δήμος: 
Βυρώνεια Σερρών
Ημερομηνία εγγραφής: 
2012-02-20
Ιδιότητα Μέλους: 
Μέλος του Συνεταιρισμού