Ιστορικό και περιγραφή δραστηριοτήτων

Ο Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Βουβαλοτρόφων Ελλάδας (Κ.Σ.Β.Ε.), με έδρα τη Βυρώνεια Σερρών, ιδρύθηκε το Μάιο του 2004 υπό την ονομασία Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Βουβαλοτρόφων Βόρειας Ελλάδας (Κ.Σ.Β.Β.Ε.). Ο αρχικός σκοπός του συνεταιρισμού ήταν η ανάπτυξη δραστηριοτήτων οι οποίες καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της γενετικής βελτίωσης και προώθησης του ελληνικού βουβαλιού στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδα.

Μετονομασία συνεταιρισμού και επέκταση γεωγραφικών στόχων

Το 2009, μετά από γενική συνέλευση και βάση του πρακτικού Αριθμός 1/2009, ο συνεταιρισμός μετονομάστηκε σε Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Βουβαλοτρόφων Ελλάδας (Κ.Σ.Β.Ε.). Επιπλέον, σκοπός και στόχος του συνεταιρισμού είναι η προώθηση του Ελληνικού βουβαλιού σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα .

Συγκέντρωση Στοιχείων και καταγραφή των βουβαλιών

Ο Κ.Σ.Β.Β.Ε. κατά τα έτη 2005-2008 είχε αναλάβει την υλοποίηση της Δράσης Ι: "Συγκέντρωση στοιχείων γενεαλογίας για την ίδρυση και τήρηση γενεαλογικών βιβλίων - μητρώων βουβάλων" μέσω του του "Ολοκληρωμένου προγράμματος υπηρεσιών στήριξης των κτηνοτρόφων της Ελληνικής υπαίθρου για την παραγωγή και χρησιμοποίηση του κατάλληλου για την κάθε περιοχή ζωικού αναπαραγωγικού κεφαλαίου", στα πλαίσια του Μέτρου 5.1 του ΕΠ. "Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση της υπαίθρου 2000-2006".

Στόχος της Δράσης Ι, ο οποίος και επιτεύχθηκε, ήταν αρχικά η καταγραφή όλων των εκτροφών ελληνικού βουβαλιού σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, η ίδρυση γενεαλογικού βιβλίου του ελληνικού βούβαλου το οποίο και τηρείται στο Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Νέας Μεσημβρίας με έδρα τη Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης, και τέλος η εγγραφή όλου του πληθυσμού των ελληνικών βουβαλιών στο Γενεαλογικό βιβλίο αυτό.

Η γεωγραφική περιοχή δραστηριοποίησης του Κ.Σ.Β.Ε. για τη δράση αυτή ήταν όλη η Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, συγκεκριμένα οι νομοί: Σερρών, Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Φλώρινας, Ροδόπης, Αρτας, Φθιώτιδας και Αιτωλοακαρνανίας και η διάρκεια εφαρμογής της δράσης ήταν από το Μάρτιο του 2005 έως τον Ιούνιο του 2008. Το σύνολο των εκτροφών ελληνικού βουβαλιών που ελέγχθηκαν ήταν 28, αφορούσε όλες τις εκτροφές που υπήρχαν στην Ελλάδα το συγκεκριμένο διάστημα, και το σύνολο των ζώων που εγγράφηκαν στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής ήταν 2.397 βουβάλια.

Πρόγραμμα "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"

Σήμερα, μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-13 "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ", στα πλαίσια του Άξονα 2, του Μέτρου 214, του Υπομέτρου 3 του Ε.Π. "Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία", ο Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Βουβαλοτρόφων Ελλάδας επιθυμεί να υλοποιήσει τη Δραση 3.4: "Συλλογή - τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων και καθιέρωση-διατήρηση γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων του ελληνικού βούβαλου".

Η γεωγραφική περιοχή δραστηριοποίησης του συνεταιρισμού για τη δράση αυτή θα είναι όλη η Ελλάδα και συγκεκριμένα οι νομοί: Σερρών, Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Φλώρινας, Ροδόπης, 'Εβρου, Αρτας, Φθιώτιδας, Αιτωλοακαρνανίας και Κορινθίας και σε όλους τους υγρότοπους της συνθήκης ramsar.

Το σύνολο των εκτροφών που ελέγχονται από τον Απρίλιο του 2009 είναι 28. Τον Μάιο του 2009 προστέθηκαν ακόμη δυο ακόμη εκτροφές, μια στο νομό Έβρου και μια στο νομό Κορινθίας. Σήμερα, στον συνεταιρισμό υπάγονται 36 εκτροφείς βουβαλιών.

Η διάρκεια εφαρμογής της δράσης θα είναι τουλάχιστον τρία έτη (36 μήνες) από τον Απρίλιο του 2009 έως το Μάρτιο του 2012.

Τελικοί Στόχοι του Συνεταιρισμού

  1. Η αναβάθμιση της παρεχόμενης τεχνικής υποστήριξης των εκτροφέων βουβάλων στην περιοχή δραστηριοποίησης του Συνεταιρισμού

  2. Η συλλογή γενεαλογικών στοιχείων, η τήρηση γενεαλογικών στοιχείων και η εγγραφή όλων των ελληνικών βουβαλιών της περιοχής υλοποίησης της δράσης στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής.

  3. Η επιλογή και η αναπαραγωγή των πλέον παραγωγικών ζώων, τα οποία κάτω από τις επικρατούσες συνθήκες εκτροφής θα εξασφαλίσουν στον κτηνοτρόφο το μεγαλύτερο δυνατό οικονομικό αποτέλεσμα.

Οι συμμετέχοντες εκτροφείς στη Δράση αυτή, λόγω της συμμετοχής τους στα προηγούμενα Προγράμματα, "Δράση Ι" του Μέτρου Μ και στο "Πρόγραμμα Διατήρησης Σπάνιων Φυλών", έχουν την εμπειρία, αλλά και οργανωμένες τις εκτροφές τους για τη συλλογή γενεαλογικών στοιχείων.

Για την καταχώρηση και την επεξεργασία των γενεαλογικών στοιχείων θα χρησιμοποιηθεί το ίδιο ειδικό λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε και στη Δράση Ι του Μέτρου 5.Ι. το οποίο και δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό από το Κέντρο Γεννητικής Βελτίωσης Ζώων Νέας Μεσήμβριας.

Τέλος, για την υλοποίηση της Δράσης 3.4, ο συνεταιρισμός έχει προσλάβει έναν Τεχνολόγο Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής, τον Δημήτρη, ο οποίο εκτελεί τη συλλογή των γενεαλογικών στοιχείων των ζώων και την καταχώρηση των στοιχείων. Ο Συνεταιρισμός αποστέλλει τα στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή στο Κέντρο Γεννητικής Βελτίωσης Ζώων Νέας Μεσημβρίας, με το οποίο βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία, για περαιτέρω επεξεργασία, υπολογισμό των γενετικών αξιών και έκδοση των πιστοποιητικών γενεαλογίας των ζώων (pedigrees).