Πηγές - Βιβλιογραφία

Περισσότερα για το ελληνικό βουβάλι, καθώς και μέρος των κειμένων μπορούν να βρεθούν:

1) Διερεύνηση του Πληθυσμού και των Συστημάτων Παραγωγής των βούβαλων σε Ελληνικούς Υγρότοπους. Ανδρέας Γεωργούδης.