Γιαντσίδης Τρύφων

Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία Βουβαλιών που ανήκουν στον παραγωγό Γιαντσίδης Τρύφων.

Αριθμός Βουβαλιών: 
142
Όνομα: 
Τρύφων
Αριθμός Αρσενικών Βουβαλιών: 
45
Επίθετο: 
Γιαντσίδης
Νομός: 
Τηλέφωνo Επικοινωνίας: 
6979960433
Αριθμός Θηλυκών Βουβαλιών: 
97
Δήμος: 
Χρυσοχώραφα Σερρών
Ημερομηνία εγγραφής: 
2012-01-08
Ιδιότητα Μέλους: 
Μέλος του Συνεταιρισμού