Καλώς ήρθατε στον διαδικτιακό τόπο του Κ.Σ.Β.Ε.

Τα μέλη, το διοικητικό συμβούλιο και ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Βουβαλοτρόφων Ελλάδας (Κ.Σ.Β.Ε.) σας καλωσορίζει στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεταιρισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Βουβαλοτρόφων Ελλάδας (Κ.Σ.Β.Ε.), με έδρα την Βυρώνεια Σερρών, τηλ. 23230-32484 (Τ.Κ. 62043 – Βυρώνεια Σερρών) προκηρύσσει την πρόσληψη τεχνικού επιστημονικού συμβούλου με σύμβαση ανάθεσης έργου, για την κάλυψη αναγκών στα πλαίσια της Ενέργειας Γ, της Δράσης 10.2.1 ʺ Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία ʺ, Μέτρο 10 του ΠΑΑ 2014-2020, σύμφωνα με τις αριθμ. 1) 481/66703/09-06-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 1994/Β΄/2016), 2) 19/3696/12-01-2017 ΥΑ (ΦΕΚ 193/Β΄/2017) και 3) 270/39407/06-04-2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Βουβαλοτρόφων Ελλάδας (Κ.Σ.Β.Ε.), με έδρα την Βυρώνεια Σερρών, τηλ. 23230-32484 (Τ.Κ. 62043 – Βυρώνεια Σερρών) προκηρύσσει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, όπως καθορίζεται από το Ν. 4354/2015 (Α΄/176), για την κάλυψη αναγκών στα πλαίσια της Δράσης 10.2.1, Μέτρο 10 του ΠΑΑ 2014-2020, σύμφωνα με τις αριθμ.

Ο Κ.Σ.Β.Ε. σας εύχεται ευτυχισμένο το 2017

Τα μέλη, το διοικητικό συμβούλιο και ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Βουβαλοτρόφων Ελλάδας (Κ.Σ.Β.Ε.) σας εύχονται καλή χρονιά και ευτυχισμένο το 2017.

Υγεία και χαρά σε όλο τον κόσμο.

Subscribe to Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Βουβαλοτρόφων Ελλάδας  RSS