Ελληνικό Βουβάλι

Σύμφωνα με την επικρατέστερη άποψη, το Eλληνικό βουβάλι (Bubalus bubalis) έχει εισαχθεί από την Ασία Η πρώτη εμφάνιση μεγάλων πληθυσμών βουβάλων στην Ελλάδα, τοποθετείται τον 13 αιώνα. Το 1952 εκτρέφονταν μόνο στη Μακεδονία και τη Θράκη περίπου 71000 βούβαλοι.

Ο αριθμός των βουβάλων άρχισε να μειώνεται από τις αρχές της δεκαετίας του 60, οπού στις αρχές του 21ου αιώνα είχαν απομείνει περίπου 1000 βούβαλοι.

Τα βουβάλια

  1. ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

  2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ.

  3. ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΦΑΣΜΑ ΤΡΟΦΩΝ.

  4. ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΞΗΡΑΣ ΟΥΣΙΑΣ.

Μορφολογικά Γνωρίσματα των Ελληνικών βουβαλιών

Βουβάλι Αρσενικά Θηλυκά
Bάρος τοκετού (kg) 20-40 20-40
Βάρος ενήλικων ζώων (kg) 400-750 350-600
Ύψος ενήλικου ζώου (kg) 125-145 120-140
Έτη ενηλικίωσης (έτη για το επιθυμητό βάρος) 5-6 5-6

Κυριότερες αναπαραγωγικοί παράμετροι

Ηλικία πρώτου τοκετού (μήνες) 36-48
Μέσος αριθμός τοκετών 9-12
Αριθμός γεννηθέντων ανά 100 ζώα 75-82
Ποσοστό νεκρών ζώων πριν τον απογαλακτισμό 3%
Μέση ηλικία ζώου πριν το τέλος αναπαραγωγικής περιόδου (μήνες) 144-175
Ποσοστό ετήσιας αντικατάστασης 10-25%
Διάρκεια κυοφορίας (ημέρες) 310-320
Μεσοδιάστημα τοκετών (ημέρες) 450