Κωνσταντινίδου Παρθένα

Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία Βουβαλιών που ανήκουν στην παραγωγό Κωνσταντινίδου Παρθένα.

Αριθμός Βουβαλιών: 
69
Όνομα: 
Παρθένα
Αριθμός Αρσενικών Βουβαλιών: 
22
Επίθετο: 
Κωνσταντινίδου
Νομός: 
Τηλέφωνo Επικοινωνίας: 
2323071494
Αριθμός Θηλυκών Βουβαλιών: 
47
Δήμος: 
Ακριτοχώρι Σερρών
Ημερομηνία εγγραφής: 
2012-01-08
Ιδιότητα Μέλους: 
Μέλος του Συνεταιρισμού