Καλώς ήρθατε στον διαδικτιακό τόπο του Κ.Σ.Β.Ε.

Τα μέλη, το διοικητικό συμβούλιο και ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Βουβαλοτρόφων Ελλάδας (Κ.Σ.Β.Ε.) σας καλωσορίζει στην νέα ιστοσελίδα μας.

Στη ιστοσελίδα μας, σας παρουσιάζουμε τα μέλη μας και που μπορείτε να τα βρείτε, τις δραστηριότητές και τους στόχους μας που αφορούν τον Ελληνικό Βούβαλι.

Με τιμή ο Πρόεδρος του Κ.Σ.Β.Ε.

Γιαντσίδης Τριαντάφυλλος