Δεληγιάννης Χρήστος

Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία Βουβαλιών που ανήκουν στον παραγωγό Δεληγιάννης Χρήστος.

Αριθμός Βουβαλιών: 
5
Όνομα: 
Χρήστος
Αριθμός Αρσενικών Βουβαλιών: 
0
Επίθετο: 
Δεληγιάννης
Νομός: 
Τηλέφωνo Επικοινωνίας: 
2382071230
Αριθμός Θηλυκών Βουβαλιών: 
5
Δήμος: 
Εσώβαλτα Πέλλας
Ημερομηνία εγγραφής: 
2012-01-08
Ιδιότητα Μέλους: 
Μέλος του Συνεταιρισμού