Σύσταση των χορηγούμενων σιτηρεσίων

Σύσταση των χορηγούμενων σιτηρεσίων

Εκατοστιαία Σύσταση των Χορηγούμενων Σιτηρεσίων

ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ ΜΗΔΙΚΗ % ΕΝΣΙΡΩΜΑ % ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ %
Α 56.88 30.62 12.50
Β 48.75 26.52 25.00
Γ 40.62 21.88 37.50
Δ 32.50 17.50 50.00